Sansehaven

i Haderslev

Som elev på Værkstedet vil du BL.A:

Eleverne deltager i nyudvikling i forbindelse med etablering af udendørsarealer og bygningskonstruktioner. Vedligeholdelse af udendørsarealer er sæsonpræget og især i sommermånederne, vil opgaver som græsklip, lugning af bed, buskrydning giver god mulighed for mere øvelser og rutineprægede opgaver. Eleverne inddrages i den kreative proces af udformning af haven i forhold til påvirkning af de forskellige sanser. Det er primært værkstedslæreren og de tilknyttede elever, som udfører opgaverne. Lokale håndværkere inddrages, hvor lovgivning påkræver det. Øvrige produktionsskoleværksteder og håndværkere inddrages efter behov ift. respektive fagekspertise.

Arbejdsopgaverne er sæsonprægede og vil ændre sig undervejs i forhold til faserne i etablering af sansehaven.

Vil du vide mere?

Kontakt koordinator:
Hannah Madsen
TLF: +45 2078 7655
Email: hm@hpro.dk

Lidt om Haderslev