Hvorfor praksislæring?

For nogle mennesker fungerer det i mange sammenhænge fint at starte på noget nyt med at få en teoretisk viden og derefter afprøve den i praksis. På den baggrund har vi efterhånden opbygget det meste af uddannelsessystemet. Vi starter med de abstrakte grundlæggende principper og arbejder med dem i tænkte situationer. Og når vi kan dem, kan vi begynde at afprøve dem på den konkrete virkelighed.

Men for nogle er den rækkefølge ikke specielt produktivt. For dem fungerer det bedre at starte i det konkrete og reelle og så efterhånden mere eller mindre bevidst at opfatte de mere generelle principper. Det var også sådan vi alle sammen lærte at cykle og at gå og at tale. Og for de fleste af os var det også sådan vi lærte at betjene en telefon - ikke fordi vi skulle lære at betjene en telefon, men fordi vi skulle bruge telefonen.

For en del unge er det klart den mest produktive vej ind i læring og uddannelse, og for nogle er det endda den eneste vej. På den baggrund har produktionsskolerne med udgangspunkt i de velkendte mesterlæreprincipper gennemført undervisning med udgangspunkt i reel og meningsfuld produktion. Det er ikke den traditionelle undervisning, hvor læren fortæller og derefter beder eleven løse fiktive opgaver. Men det er heller ikke traditionelt arbejde, hvor det eneste væsentlige resultat er produkt og bundlinjen. Resultatet af aktiviteterne er på en gang både produktion og læring. Ikke halvvejs det ene og halvvejs det andet, men hundrede procent begge dele. Både produktionen og læringen er meningsfuld i sig selv.

... og hvorfor center?

Nu har der efterhånden eksisteret produktionsskoler i adskillige år, så hvad er pointen i at oprette et Center for Praksislæring ? Der er mindst to gode grunde.

For det første betyder det at produktionsskolerne, samtidig med at de forbliver lokalt forankrede tilbud til praktisk orienterede unge i lokalområdet, også kan tilbyde indgang til meget mere specialiserede uddannelser i et interregionalt og internationalt perspektiv til specielt interesserede i denne gruppe. På forskellige produktionsskoler skal et eller flere værksteder samtidig være specialiserede LearningLabs i CPL.

For det andet skal praksislæringen for at kunne indgå som en anerkendt del af det formelle uddannelsessystem præstere og dokumentere læring i forhold til et standardiseret niveau. Ikke forstået som et mål alle deltagere i undervisningen skal opnå (ellers er de dumpet), men som en standard for hvad de opnåede kompetencer skal ses i forhold til. Og hvis de opnåede kompetencer desuden skal kunne kommunikeres udover landets grænser som led i et fælles europæisk eller internationalt uddannelsessystem, skal denne standard desuden anerkendes internationalt. Centeret vil derfor stille standardiserede kvalitetskrav til både indhold og dokumentation af praksislæring (set i sammenhæng med EUs ECVET system, men funderet i produktionsskolepraksis).


Vi vil på den måde støtte bestræbelserne på at anvende den samlede talentmasse og få flere unge ind i erhvervsuddannelserne.