Hvorfor et Interreg 5a projekt?

Et Center for Praksislæring, en mulighed for at unge med en fortrinsvis praktisk tilgang til uddannelse kan komme ud og prøve vingerne i fremmed praksis, må naturligt vokse ud af produktionsskolerne. Det er i det miljø praksislæring er udviklet til en egentlig produktionspædagogik.

Men for at det kan vokse frem, er det nødvendigt at spiren bliver plejet og gødet indtil den får ordentligt fat. For at sikre en rimeligt ensartet kvalitet i centerets tilbud og tilliden til at de unge mennesker trygt kan sendes ud i netværket, skal der gøres en del ud over det sædvanlige arbejde i institutionerne.

CPL kunne ikke opstå uden hjælp udefra. Og den hjælp blev heldigvis bevilliget af den Europæiske fond til Regionaludvikling via Interreg 5 i programregionen Interreg Deutchland – Danmark. Centeret er derfor startet i denne region og skal finde sit fod og rodfæste her inden det efter planen skal brede sig ud over hele Europa.

CPL startede som et projekt i august 2016 og kører frem til juli 2019. Så håber vi på at det er klar til at vokse videre af egen kraft.