Hvad er et LearningLab?

CPL giver adgang til et antal LearningLabs i Danmark og Tyskland. Et LearningLab er både et normalt værksted på en produktionsskole eller FGU institution og er samtidig et LearningLab i CPL. Et LearningLab har typisk udviklet et speciale, nogle særlige faglige kompetencer der arbejdes med.

Men samtidig med at den lokale faglige ekspertise dækker vidt forskellige områder, er det vigtigt at de har en fælles praksispædagogisk standard. Det enkelte LearningLab skal leve op til nogle kvalitetskrav, både i forhold til det faglige indhold og til dokumentationen af læringen via arbejdet, så meritoverførslen fra det enkelte LearningLab til hele regionen og til hele uddannelsessystemet kan fungere.

CPL har samlet mange års erfaring med praksispædagogik på produktionsskoler i Danmark og Tyskland og skal sikre at de enkelte LearningLabs lever op til kvalitetskravene.