CPL & Praksislæring?

Hvad går det her ud på?

CPL er en organisation for elever der har det bedst med at lære i praksis og som med fordel kan bruge den vej ind i uddannelse og arbejde. Disse elever skal naturligvis som alle andre under uddannelse have mulighed for at afprøve faget andre steder end hjemme, blandt andet i udlandet.

CPL er her et netværk af produktionsskoler, der formidler sådanne ophold, sørger for at kvaliteten af de besøgte steder er i orden og at der tages hånd ordenligt hånd om unge mennesker, der måske ikke er vant til at tage af sted på egen hånd.

CPL er på den måde med til både at udvide mulighederne for de unge mennesker og samtidig understøtte at flere kompetente medarbejdere med udsyn kommer ind på arbejdsmarkedet.

CPL sætter en ære i at sprede sig så bredt som muligt og på den måde medvirke til at uddannelsesmulighederne findes i hele Europa (startende i programregionen Interreg Deutchland – Danmark) og ikke alene koncentreres i metropolerne.

Læs mere om hvad vi mener med Praksislæring,

hvad praksislæring gør godt for,

hvorfor centeret er nødvendigt,

og hvorfor det blev et Interreg 5a projekt